فرقون دیجیتال اعتماد

فرقون دیجیتال اعتماد

ظرفیت: ۲۵۰ کیلوگرم
دقت: ۵۰+ گرم
زینه: ۱۰۰ گرم
ابعاد کاسه: ۶۰×۶۰ سانتیمتر، به عمق ۲۸ سانتیمتر
ظرفیت لودسل: ۵۰ کیلوگرم
امکان حرکت دادن راحت فرقون با حداکثر ظرفیت بار
دارای چرخ ۳۵ با لاستیک توپلس و بلبرینگ درجه ۱
در دو مدل با باگت لبه معمولی و باگت لبه بلند

})
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat