نرم افزار مالی و حسابداری فروشگاهی آریا سان

حسابداری فروشگاهی آریا سان

حسابداری فروشگاهی آریا سان

برخی از ویژگی ها و قابلیت های نرم افزارآریاسان:
گزارش موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
گزارش موجودی واقعی و موجودی در صورت پاس شدن چک های پرداختی در سر رسید
گزارش موجودی کالا در انبارهای مختلف و همچنین گزارش موجودی کلی کالا در انبارها
گزارش تفصیلی صندوق ها
گزارش تفصیلی بانک ها
گزارش تفصیلی اشخاص
گزارش کلی هزینه ها و درآمدها و همچنین گزارش تفصیلی هزینه ها و درآمدها
گزارش کلیه دریافت ها و پرداخت ها
گزارش چک های دریافتی و پرداختی
گزارش فاکتورهای خرید و فروش و همچنین برگشت خرید و برگشت از فروش
گزارش عملیات های انبار (ورود، خروج و انتقال بین انبار)
گزارش ارزش ریالی کالاها در انبار
گزارش صورت سود و زیان و همچنین گزارش تفکیکی سود بخش ها با قابلیت انتخاب دوره
یک تقویم قدرتمند داخلی با قابلیت درج انواع مختلف رویدادها ویادآورها در روزهای مختلف
امکان کار با صفحه کلیدهای مخصوص، کالر آی دی، سیستم های لمسی و نمایشگر دوم
گزارش کلیه عملیات های کاربر در سیستم
گزارش دفاتر حسابداری (دفتر کل، دفتر معین، دفتر تفصیلی)
امکان ثبت سند افتتاحیه (موجودی کالا، بدهکاران و بستانکاران، چک های دریافتی و پرداختی و موجودی بانک ها و صندوق ها)
سیستم حقوق و دستمزد کامل، جامع و کاملاً متصل به نرم افزار حسابداری
امکان صدور حواله انبار
})
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat